Dış Ticarette Başarının Formulü Nedir ?

Türk şirketleri son 20 yılda uluslararası ticarette önemli yol kat ettiler. Özellikle KOBİ’lerin uluslararası arenada rüştünü ispatladığını ifade etmek yanlış bir tanımlama olmayacaktır. Kurumsallaşma ve uluslararası iş yapış standartlarına uyum konusunda gelişme gösteren KOBİ’ler aynı zamanda dış ticaretteki Türkiye imajına da katkı sağladı. Bununla birlikte uluslararası ticarette yerleşik Türkiye imajını tazelemek ve güncellemek gerektiğinin de altı çizilmeli.

Türkiye üretim gücü yüksek olan bir ülke; temel sorunlardan biri ise kaliteli üretimin katma değerli satışa döndürülememesi. Dış ticaret hedeflerinde toplam satış kadar “karlılık” hedefinin de olması gerektiği aşikar.

Türk şirketlerinin üretim maliyeti ve karlılık konusunda yapacağı öngörülü ve sistemli analizler, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine odaklanmak gibi konular da özellikle KOBİ’lerin uluslararası ticarette söz sahibi olabilmek için gündemlerinin ilk sırasında olması gereken maddelerden.

Yurt dışında üretim

Türk şirketlerinin ticaret yaptıkları coğrafyada  üretim yapmamaları ve bu coğrafyaların sunduğu avantajlardan ve fırsatlardan yeterince yararlanmadıkları da dikkate alınması gereken konulardan biri. Şirketler yurt dışında bulundukları pazarda daha güçlü bir konuma gelmek için bulundukları coğrafyada üretim yapma konusunu mutlaka düşünmeliler.

İhracatı sadece Türkiye’de üretilen ürünlerin satışı olarak düşünmek yerine uluslararası ticaret boyutuyla masaya yatırmak, “ürünlerimi nerede üretir ve nasıl satarım” sorusunun yanıtı bulmak Türk şirketlerine önümüzdeki dönemde ayrıt edici bir nitelik katacaktır.

Elbette tüm bunlar için ilk adım uluslararası vizyona sahip olmak ve iş yapış süreçlerini bu vizyona paralel geliştirmek. Uluslararası ticaret yapmak dünya ülkeleriyle entegre çalışma gerektirdiği için çalışma saatlerinin esnekliğinden zaman yönetimine, üretim kalitesindeki standartlara uyumdan gerekli teknolojik ve dijital alt yapıların kurulmasının kadar pek çok belirleyici unsuru dikkate almak gerekiyor. Üretim yapılacak coğrafyadaki lokomotif ve potansiyel sektörlerin – ihtiyaçların analizi, tedarikçi ağından dağıtım ağına kadar süreç içindeki tüm operasyonların profesyonel şekilde kurgulanıp yönetilmesi de Türk şirketlerin dış ticarette söz sahibi olmak için atması gereken önemli adımlar.

Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?